Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan tiếp nhận Văn bản thỏa thuận tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:23:48 AM
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan phải chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy và thanh toán các khoản chi phí tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người làm thủ tục (Tổ chức/doanh nghiệp) gửi Văn bản thỏa thuận tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan tới cơ quan hải quan;

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của người làm thủ tục:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Trả thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT

BUỘC

(NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

 Nộp điện tử, file có ký số

  Văn bản thỏa thuận tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan

01 bản

Không

X

 

 

4. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ/ thông tin hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Hải quan

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện: Thông báo trên hệ thống kết quả tiếp nhận hồ sơ.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  Chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan phải chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy và thanh toán các khoản chi phí tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ thực hiện:

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Tin cùng chuyên mục