Câu hỏi kiến thức chung về nghiệp vụ Hải quan tổng hợp

Với hệ thống VNACCS/VCIS, nếu hải quan phát hiện ra những sai sót trong nội dung khai báo thì thông báo cho người khai hải quan biết để hiệu chỉnh và khai bổ sung. Nếu người khai không chấp nhận khai bổ sung thì hải quan xử lý thế nào?

Câu hỏi trắc nghiệm xuất xứ hàng hóa C/O hải quan

Để được hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt khi nộp C/O, người khai HQ phải khai thông tin về C/O (số tham chiếu, ngày cấp) trên tờ khai HQ là đúng hay sai?

Bộ 50 câu hỏi trắc nghiệm về quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan

Cần áp dụng hình thức kiểm tra đầu tiên nào đối với đối tượng nghi vấn mang ngoại tệ vượt quá tiêu chuẩn nhưng không khai báo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế trên cơ sở áp dụng Danh mục dấu hiệu rủi ro?

Câu hỏi trắc nghiệm trị giá Hải quan?

Trường hợp khoản giảm giá với trị giá của khoản giảm giá dưới 5% tổng trị giá của lô hàng và trị giá khai báo không thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa giống hệt tại Danh mục rủi ro về giá thì người nào được xem xét, chấp nhận điều chỉnh?

Câu hỏi trắc nghiệm quản lý rủi ro hải quan?

Trong quá trình kiểm tra HQ, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật HQ, công chức HQ có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với ai đề quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra phù hợp?

Trị giá hải quan là gì?

Trường hợp khoản giảm giá với trị giá của khoản giảm giá dưới 5% tổng trị giá của lô hàng và trị giá khai báo không thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa giống hệt taị Danh mục rủi ro về giá thì người nào được xem xét, chấp nhận điều chỉnh?

Sở hữu trí tuệ hải quan là gì?

Trong quá trình cơ quan HQ xử lý vụ việc xâm phạm quyền SHTT, để xác định hàng giả - hàng thật làm căn cửa QĐ xử phạt, phát sinh trường hợp có hai kết luận giám định khác nhau kết luận về tình trạng pháp lý của HH (kết luận 1: là HH xâm phạm, kết luận 2: HH không xâm phạm) cơ quan HQ sẽ xử lý như thế nào?

Quản lý Rủi ro hải quan là gì?

Cần áp dụng hình thức kiểm tra đầu tiên nào đối với đối tượng nghi vấn mang ngoại tệ vượt quá tiêu chuẩn nhưng không khai báo HQ cửa khẩu sân bay quốc teea trên cơ sở áp dụng Danh mục dấu hiệu rủi ro

Xuất xứ hàng hóa C/O Hải quan là gì?

Muốn hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và nước CHND Trung Hoa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ C/O form gì?