Thủ tục hải quan
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống VNACCS
Ngày đăng: 2/3/2021 12:12:22 PM
Hướng dẫn sử dụng VNACCS

Bước 1: Đăng ký sử dụng chữ ký số

1. Trường hợp đã đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử thì doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số này mà không cần đăng ký lại.

2. Nếu chưa đăng ký: thực hiện đăng ký sử dụng chữ ký số tại dịch vụ "Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số"

Bước 2: Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS

- Doanh nghiệp đăng ký trên Cổng TTĐT Hải quan tại dịch vụ "Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp". 
- Tham khảo hướng dẫn đăng ký người sử dụng tại đây

Bước 3: Tải và cài đặt phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp

Phần mềm đầu cuối do Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí: 

- Doanh nghiệp tải bộ cài đặt phần mềm đầu cuối cùng hướng dẫn cài đặt tại đây. 

- Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn sử dụng. 

* Lưu ý: trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ yêu cầu nhập các thông số "Mã số máy trạm" và "Khóa truy cập", đây là các thông số doanh nghiệp được cung cấp khi tiến hành đăng ký người sử dụng hệ thống (bước 2).

Bước 4: Sử dụng phần mềm đầu cuối để thực hiện khai hải quan

- Tham khảo các hướng dẫn tại đây. 

- Xem thông tin các bảng mã phục vụ thực hiện thủ tục hải quan tại đây. 

- Xem video hướng dẫn doanh nghiệp khai hải quan trên hệ thống VNACCS tại đây.

Phản ánh các vướng mắc trong quá trình vận hành (nếu có)

Doanh nghiệp có thể phản ánh vướng mắc tới cơ quan hải quan bằng 2 cách sau: 

1. Phản ánh qua Cổng TTĐT Hải quan: 

Doanh nghiệp phản ánh vướng mắc bằng dịch vụ “Hỗ trợ vướng mắc vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS”. 

Đề nghị doanh nghiệp tích cực phản ánh vướng mắc bằng phương pháp này, gửi kèm ảnh chụp màn hình khi phát sinh lỗi để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan hải quan xử lý vướng mắc. 

2. Phản ánh qua điện thoại: 

Doanh nghiệp gọi điện đến Bộ phận hỗ trợ của cơ quan hải quan nơi phát sinh vướng mắc. 

Tin cùng chuyên mục