Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan Đăng ký áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:23:32 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần – Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người làm thủ tục (Tổ chức/doanh nghiệp) gửi mẫu đề nghị tới Cơ quan Hải quan quản lý;

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của người làm thủ tục:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Trả thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

TẢI MẪU

BẮT BUỘC
(NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

01 bản

Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

X

 

 

 

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp đầy đủ hồ sơ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

- Thông báo từ chối sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

Tin cùng chuyên mục