Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan Phê duyệt thời gian dự kiến vận chuyển đối với tờ khai vận chuyển độc lập cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:40:45 AM
Văn bản giải trình và đề nghị phê duyệt thời gian dự kiến vận chuyển đối với tờ khai vận chuyển độc lập Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người làm thủ tục (Tổ chức/Doanh nghiệp) gửi văn bản đề nghị tới Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai;

Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của người làm thủ tục:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Trả thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC

(NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  Văn bản giải trình và đề nghị phê duyệt thời gian dự kiến vận chuyển đối với tờ khai vận chuyển độc lập

  01 bản

Không

X

 

 Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

 

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong vòng 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ/ thông tin hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo trên hệ thống kết quả tiếp nhận hồ sơ.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hàng hóa phải đang được vận chuyển đúng tuyến đường, thời gian hoặc đang nằm trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu nhập.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Khoản 3 Công văn số 5024/TCHQ-GSQL ngày 28/08/2018 về việc trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Tin cùng chuyên mục