Phần mềm báo cáo quyết toán hải quan hàng đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất kết nối hải quan báo cáo dữ liệu điện tử

Thời gian thực hiện: 2/2/2018

Căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Quyết định số 2270/QĐ-TCHQ ngày 09/8/2018 của Tổng cục Hải quan về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và từ thực tế. Từ những quy định này, chúng tôi xây dựng phần mềm này cho phép doanh nghiệp quản lý dữ liệu xuất, nhập tồn nội bộ đồng thời thường xuyên xử lý dữ liệu, báo cáo, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Hải quan trong lĩnh vực Đầu tư gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.
Chính vì vậy mà chúng tôi đã tạo ra Phần mềm Báo cáo quyết toán hải quan hàng đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - Chế xuất được viết trên nền công nghệ tân tiến hiện đại đi cùng nhiều tính năng như:

 • Quản lý thông tin cơ sở sản xuất, thông tin hàng hóa

  • Quản lý thông tin doanh nghiệp.

  • Thông tin kho, địa điểm lưu dữ hàng hóa.

  • Thông tin hàng hóa bao gồm: Nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị, hàng mẫu.

  • Định mức hàng hóa sản xuất.

 • Quản lý quy trình sản xuất

  • Quản lý thông tin chứng từ, hợp đồng.

  • Quản lý phiếu nhập, xuất hàng hóa.

  • Quản lý quy trình sản xuất hàng hóa, kiểm tra chất lượng.

  • Quản lý phế phẩm phế liệu.

 • Chia sẻ dữ liệu hai chiều với hệ thông ERP có sẵn của doanh nghiệp

 • Chích xuất báo cáo nhanh chóng theo biểu mẫu của Hải quan quy định

  • Quyết toán theo các mẫu 15a, 15b, 16.

  • Các báo cáo phiếu nhập, xuất hàng hóa - nguyên vật liệu

  • Báo cáo xuất nhập tồn.

  • Báo cáo phế phẩm phế liệu.

 • Chia sẻ dữ liệu theo chuẩn Quyết định số 2270/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan:

 

STT

Loại chuẩn

Tên chuẩn theo Quyết định số 2270/QĐ-TCHQ

1

360

Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu vật tư, MMTB và sản phẩm xuât khẩu

2

661

Hợp đồng gia công ( danh mục NPL, SP, TB, MM)

3

663

Định mức sản phẩm gia công

4

160

Danh mục NPL SXXK

5

161

Định mức SP SXXK

6

162

Định mức SP SXXL

7

561

Danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất

8

562

Danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất

9

568

Định mức sản phẩm doanh nghiệp chế xuất

10

220

Thông tin nhập kho

11

221

Thông tin xuất kho

12

361

Báo cáo quyết toán SXXK

13

362

Báo cáo máy móc thiết bị

14

368

Báo cáo quyết toán gia công

15

662

Phụ kiện hợp đồng gia công

16

669

Thông tin tiêu hủy (GC)

17

163

TThông tin tiêu hủy (SXXK)

18

370

Báo cáo chốt tồn (SXXK)

19

369

Báo cáo chốt tồn (GC)

Được thiết kế theo tư tưởng “Hệ thống mở”, Phần mềm Báo cáo quyết toán hải quan hàng đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - Chế xuất với nhiều tính năng nổi bật và thích hợp không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu hiện tại mà còn cùng với quý khách hàng hướng tới sự phát triển trong tương lai. Kết hợp sức sáng tạo, công nghệ lập trình và nghiệp vụ quản lý hàng hóa, chúng tôi đã cho Phần mềm Báo cáo quyết toán hải quan hàng đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - Chế xuất có chất lượng chuyên nghiệp.
Chúng tôi hiểu rằng chỉ có phần mềm tốt là chưa đủ, vì thế bên cạnh Phần mềm Báo cáo quyết toán hải quan hàng đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - Chế xuất, chúng tôi còn có đội ngũ chuyên viên có nghiệp vụ, nhiệt tình, năng động, sẵn sàng tư vấn cho khách hàng để cho việc áp dụng phần mềm có hiệu quả nhất. Với quy trình phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho khách hàng được tuân thủ chặt chẽ. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp hoàn chỉnh cho hệ thống cũng như phù hợp với doanh nghiệp.