Phần mềm quản lý kho Bưu chính - Chuyển phát nhanh kết nối hải quan khai báo dữ liệu điện tử

Thời gian thực hiện: 12/23/2017

Căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp Chuyển phát nhanh, Bưu chính theo Công văn số 1594/GSQL-P3 ngày 14/04/2020 của Tổng cục Hải quan. Từ những quy định này, chúng tôi xây dựng phần mềm này cho phép doanh nghiệp quản lý dữ liệu xuất, nhập tồn nội bộ đồng thời thường xuyên xử lý dữ liệu, báo cáo, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Hải quan trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, Bưu chính
Chính vì vậy mà chúng tôi đã tạo ra Phần mềm quản lý Hàng Chuyển Phát Nhanh, Bưu Chính được viết trên nền công nghệ tân tiến hiện đại đi cùng nhiều tính năng như:

 • Quản lý thông tin doanh nghiệp, thông tin hàng hóa

  • Quản lý thông tin doanh nghiệp.

  • Thông tin kho, địa điểm lưu dữ hàng hóa.

  • Thông tin hàng hóa.

 • Quản lý chứng từ

  • Quản lý thông tin tờ khai/chứng từ nhập, xuất hàng hóa

  • Quản lý phiếu nhập, xuất hàng hóa.

  • Quản lý phiếu hủy

 • Chia sẻ dữ liệu hai chiều với hệ thông ERP có sẵn của doanh nghiệp

 • Chích xuất báo cáo nhanh chóng theo biểu mẫu của Hải quan quy định

  • Báo cáo quyết toán

  • Các báo cáo phiếu nhập, xuất hàng hóa

  • Báo cáo xuất nhập tồn.

  • Tờ khai/chứng từ nhập xuất.

 • Chia sẻ dữ liệu theo chuẩn dữ liệu của Tổng cục Hải quan:

STT

Loại chuẩn

Tên chuẩn theo Công văn số 1594/GSQL-P3

1

1001

Khai báo tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại nhập khẩu

2

1002

Khai báo Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất khẩu

3

1003

Khai báo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp

4

1003-1

Khai báo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp bổ sung sau thông quan

5

1004

Khai báo Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp

6

1004-1

Khai báo Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp bổ sung sau thông quan

7

1005

Khai báo Danh sách hàng hoá vào kho, địa điểm

8

1005-1

KKhai báo sửa đổi bổ sung danh sách hàng hóa vào kho, địa điểm

9

1005-2

Khai báo hủy Danh sách hàng hóa vào kho, địa điểm

10

1006

Khai báo danh sách hàng hóa sai khác

11

1007

Khai báo danh sách hàng hóa ra khỏi kho, địa điểm

12

1008

Khai báo thông tin hàng hóa (nhập/xuất) đủ điều kiện qua khu vực giám sát

13

1009

Khai báo thay đổi trạng thái tờ khai (xuất/nhập)

14

1010

Khai báo hủy danh sách hàng hóa đưa ra khỏi kho, địa điểm

15

2001

Khai báo tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp

16

2001-1

Khai báo tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp bổ sung sau thông quan

17

2002

Khai báo tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp

18

2002-2

Khai báo tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp bổ sung sau thông quan

19

2003

Khai báo danh sách hàng hóa vào kho, địa điểm

20

2003-1

Khai báo sửa đổi bổ sung danh sách hàng hóa vào kho, địa điểm

21

2003-2

Khai báo hủy Danh sách hàng hóa vào kho, địa điểm

22

2004

Khai báo danh sách hàng hóa sai khác

23

2005

Khai báo danh sách hàng hóa ra khỏi kho, địa điểm

24

2006

Khai báo thông tin hàng hóa (nhập/xuất) đủ điều kiện qua khu vực giám sát

25

2007

Khai báo thay đổi trạng thái tờ khai (xuất/nhập)

26

2008

Khai báo hủy danh sách hàng hóa đưa ra khỏi kho, địa điểm

27

3001

Khai báo chứng từ CN22/CN23/E1QT

28

3002

Khai báo chứng từ CN37/CN38

Được thiết kế theo tư tưởng “Hệ thống mở”, Phần mềm quản Hàng Chuyển Phát Nhanh, Bưu Chính với nhiều tính năng nổi bật và thích hợp không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu hiện tại mà còn cùng với quý khách hàng hướng tới sự phát triển trong tương lai. Kết hợp sức sáng tạo, công nghệ lập trình và nghiệp vụ quản lý hàng hóa, chúng tôi đã cho Phần mềm quản lý Hàng Chuyển Phát Nhanh, Bưu Chính có chất lượng chuyên nghiệp.
Chúng tôi hiểu rằng chỉ có phần mềm tốt là chưa đủ, vì thế bên cạnh Phần mềm quản lý Hàng Chuyển Phát Nhanh, Bưu Chính chúng tôi còn có đội ngũ chuyên viên có nghiệp vụ, nhiệt tình, năng động, sẵn sàng tư vấn cho khách hàng để cho việc áp dụng phần mềm có hiệu quả nhất. Với quy trình phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho khách hàng được tuân thủ chặt chẽ. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp hoàn chỉnh cho hệ thống cũng như phù hợp với doanh nghiệp.